นโยบายการคืนสินค้า

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกคนของเรา เราหวังอย่างยิ่งว่าคุณจะพึงพอใจกับทุก ๆ การสั่งซื้อของคุณ ในบางสถานการณ์คุณอาจต้องการส่งสินค้าบางรายการคืน โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเราด้านล่างนี้ เราจะให้ความช่วยเหลือคุณสุดความสามารถ

สินค้าที่สามารถส่งคืนได้

สินค้าที่สามารถส่งคืน/ ขอเงินคืนหรือขอเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดด้านล่างต่อไปนี้:
1. สินค้าที่มีตำหนิ เสียหาย/แตกหัก หรือมีรอยเปื้อนในระหว่างการนำส่งสินค้า
2. สินค้าที่ได้รับมีขนาด/สีไม่ถูกต้อง

* รับประกัน: 1 ปีสำหรับประเภท ก๊อกน้ำ และ ไฟ & แสงสว่าง (ยกเว้น หลอดไฟ/ไฟเส้น LED/สายไฟ LED/ ไฟประดับและไฟกลางคืน)
*ไม่มีเหตุผลในการคืนสินค้าใน 7 วัน

เราสามารถดำเนินการคืนเงินตามจำนวนราคาของสินค้าให้กับคุณได้หากคุณไม่พอใจกับสินค้าที่คุณสั่งซื้อและสินค้ายังอยู่ในสภาพใหม่ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าคืน โปรดส่งตั๋งคำร้อง "คืนหรือเปลี่ยนสินค้า" ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับสินค้า

หมายเหตุ:สินค้าที่สามารถส่งคืน/ ขอเงินคืนหรือขอเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดด้านล่างต่อไปนี้:
1. สินค้าบรรจุอยู่ในหีบห่อเดิมพร้อมป้าย
2. สินค้าอยู่ในสภาพใหม่: ไม่มีการซักล้าง ยังไม่มีการสวมใส่หรือใช้งาน และมีการแก้ไขดัดแปลง

  *เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า:

  โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าส่งคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ คำขอส่งคืนสินค้าทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตจากทีมฝ่ายบริการลูกค้าของเราก่อนทำการส่งคืนไปยังที่อยู่สำหรับคืนสินค้าของเรา 

  สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

  เราจะไม่รับคืนสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้:
  1. สินค้าที่เลยระยะเวลาการรับประกันในกรอบระยะเวลา 30 วัน
  2. สินค้าที่มีการซักล้างทำความสะอาด มีการสวมใส่ ใช้งาน ดึงป้ายกำกับสินค้าออกหรือสินค้าที่ใช้งานผิดวัตถุประสงค์
  3. สินค้าในหมวดต่อไปนี้ไม่สามารถคืนสินค้าได้ด้วยเหตุผลของลูกค้า: 

  *เหตุผลของลูกค้า: ไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป ซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเปลี่ยนใจ และอื่น ๆ

  ก่อนทำการส่งคำขอคืนสินค้า

  หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ในขณะที่คำสั่งซื้อยังอยู่ในขั้นตอนการนำส่ง คุณจะต้องรอจนกว่าจะได้รับสินค้าในมือก่อนจึงจะสามารถทำการส่งคำขอส่งคืนสินค้าได้ เนื่องจากการนำส่งสินค้าข้ามเขตมีขั้นตอนการดำเนินการ พิธีการศุลกากรภายในประเทศและระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการและตัวแทนนำส่งสินค้าภายในพื้นที่และระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน
  หากคุณปฏิเสธไม่รับพัสดุจากบุรุษไปรษณีย์หรือไม่เข้าไปรับสินค้าที่นำส่งของคุณจากร้านรับส่งสินค้าในพื้นที่ของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะไม่สามารถประมาณสถานะของพัสดุได้ จึงไม่สามารถดำเนินการกับคำขอส่งคืนสินค้าของคุณได้
  หากมีการส่งคืนสินค้ากลับไปยังคลังสินค้าของเราเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของลูกค้า (ดูรายละเอียดด้านล่าง) เราจะติดต่อคุณสำหรับการชำระค่านำส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง (โดยทาง PayPal) และดำเนินการนำส่งสินค้าใหม่อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามโปรดทำความเข้าใจด้วยว่าในกรณีเช่นนี้จะไม่มีการออกเอกสารการขอคืนเงินให้ รายละเอียดเหตุผลส่วนตัวของลูกค้า:
  ที่อยู่ไม่ถูกต้อง / ไม่มีผู้รับ
  ข้อมูลการติดต่อไม่ถูกต้อง / ไม่รับสายการโทรและตอบอีเมลการนำส่ง
  ลูกค้าปฏิเสธการรับพัสดุ / จ่ายค่าธรรมเนียมภาษี / ดำเนินการพิธีการศุลกากรให้เสร็จสมบูรณ์ 
  ไม่ได้รับพัสดุตามกำหนดเวลา

  ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าคืนและการขอเงินคืน

  ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าคืน: คุณจะต้องส่งสินค้าคืนไปยังคลังสินค้าของเราในประเทศจีน โปรดส่งตั๋วคำร้อง "ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า" ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าทุกครั้งเพื่อรับที่อยู่สำหรับส่งคืน
  การคืนเงิน: จะคืนเงินให้คุณผ่านทางบัญชีเครดิต ADOR ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อใหม่ หรือถอนเครดิตไปยังบัญชี/ บัตรเดิมที่คุณได้ใช้ชำระค่าสินค้าก่อนหน้านี้ได้ จะไม่สามารถขอคืนค่าส่งสินค้าและประกันก่อนหน้านี้ได้

  หมายเหตุ:

  หากต้องการคืนสินค้า โปรดยืนยันว่าคุณได้รับสินค้าแล้วโดยการคลิก "ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว" จากนั้นส่งตั๋วคำร้อง "ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า" พร้อมด้วยหลักฐานสนับสนุน (รูปถ่ายหรือวิดีโอ)หลังจากที่ส่งตั๋วคำร้องของคุณแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะอนุมัติคำขอคืนสินค้าของคุณซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของเรา การรับประกัน สถานะของสินค้าและหลักฐานที่คุณได้ให้ไว้

  นอกจากนี้เรายังจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดหลังการขายซึ่งเกิดจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก ADOR ก่อน นอกจากนี้เรายังจะขอให้มีการอธิบายเหตุของการอ้างสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมด เช่น การถ่ายรูป วิดีโอยืนยัน และอื่น ๆ

  ระยะเวลาสอบถามแพ็คเกจติดตามได้
  โปรดทราบว่า บริษัท ขนส่งทั้งหมดจะยอมรับเฉพาะการสอบถามที่ส่งภายในระยะเวลาสอบถามข้อมูลเท่านั้น หากคุณต้องการตรวจสอบแพ็คเกจที่คุณไม่ได้รับโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ:
  * ด่วนพิเศษ: 30 วันจากวันที่จัดส่ง
  * เร่งด่วนรหัสไปรษณีย์ / ลำดับความสำคัญ / ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ: 60 วันจากวันที่จัดส่ง
  * บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ - แบบลงทะเบียน: 90 วันจากวันที่จัดส่ง

  คำเชิญติดตามการนำส่งสินค้าและรีวิว
  เราจะส่งอีเมลติดตามการนำส่งสินค้าถึงคุณหลังจากผ่านการนำส่งสินค้าไประยะหนึ่งแล้วและจะเชิญให้คุณร่วมแบ่งปันประสบการณ์การช้อป
  * หวังว่าคุณจะสนุกกับบริการของเรา ยินดีให้คุณยืนยันการจัดส่งและเขียนรีวิวเพื่อลุ้นรับรางวัลช้อปปิง (ระบบของเราจะยืนยันการจัดส่งโดยอัตโนมัติหากไม่มีการอัปเดตจากคุณ)
  * หากยังไม่ได้รับสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
  หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรด ติดต่อเรา

  ATest